1 Achshav Karov עכשיו קרוב Close now
2 Ad Elayich עד אלייך Up to you
3 Ad Hasof עד הסוף Till the end
4 Ad Kama Ahavtich עד כמה אהבתיך How much I loved you
5 Ad Klot עד כלות To the end
6 Ad Sof HaOlam עד סוף העולם To the end of the world
7 Af Achat אף אחת No One
8 Afilu SheAhavti אפילו שאהבתי Even though I loved it
9 Afilu SheSreifot אפילו ששריפות Even though there are fires
10 Ahava אהבה Love
11 Ahava Asura אהבה אסורה Forbidden love
12 Ahava Kazo אהבה כזו A love like this
13 Ahava Ktzara אהבה קצרה Brief love
14 Ahava Leilit אהבה לילית Nocturnal love
15 Ahava Pshuta אהבה פשוטה Simple love
16 Ahava Yam Tichonit (Layla) אהבה ים תיכונית Mediterranean love
17 Ahava Zo Hapoenta אהבה זו הפואנטה Love is the point
18 Ahuvat Hamatador אהובת המטדור The love of the matador
19 At Ktzot HaEtzbaot על קצות האצבעות On the tip of the fingers
20 Al Saf Daltech על סף דלתך On your doorstep
21 Al Tishali אל תשאלי Don’t ask
22 Ala Salamtek עלא סלמטק Welcome (Arabic)
23 Albi אלבי Albi
24 Amore אמור Love (Spanish)
25 Ani Chozer HaBaita אני חוזר הביתה I’m coming home
26 Ani Eshtagea אני אשתגע I’ll go crazy
27 Ani Eten Lach אני אתן לך I will give you
28 Arbaim VeShnayim Yom ארבעים ושניים יום 42 days
29 Asal אסאל I will ask (Arabic)
30 At את You
31 At Kvar Lo Iti את כבר לא איתי You are no longer with me
32 At Lo Nisheret Levad את לא נשארת לבד You won’t be alone
33 At Malach את מלאך You are an angel
34 Az Tirkedi אז תרקדי So, dance!
35 Ba Habaita בא הביתה Come home
36 Ba’a MeAhava באה מאהבה She comes from love
37 Babustanim בבוסתנים In the orchards
38 Baderech בדרך On the way
39 Baderech LeBeitech בדרך לביתך On your way home
40 Balev בלב In the heart
41 Bat Tzoania בת צועניה Gypsy daughter
42 Bechadrei Libi בחדרי ליבי In the room of my heart
43 Bedam Ahavati בדם אהבתי The love for you is in my blood
44 BeEmtza Hachayim באמצע החיים In the middle of life
45 Bein Arbayim בין ערביים Twilight
46 BeOsher U'BeOni באושר ובעוני Happy and in poverty
47 BeShivchey HaSamba בשבחי הסמבה In praise of the Samba
48 Besof Kol Yom בסוף כל יום At the end of each day
49 Besof MaAgal בסוף מעגל At the end of the circle
50 Be'ikvotayich בעקבותייך Following in your footsteps
51 Bocha Baseter בוכה בסתר Crying secretly
52 Boi Nashuv El Hatango בואי נשוב אל הטנגו Let’s return to the tango
53 Bosem Tzarfati בושם צרפתי French perfume
54 Bricha בריחה Escape
55 Cada Dia קאדה דיה Every day (Spanish)
56 Chabki Oti חבקי אותי Hug me
57 Chagigat Aviv חגיגת אביב Celebration of spring
58 Chai Lemaanech חי למענך I live for your sake
59 Chatzayim חצאים Halves
60 Chatzi Spanioli Chatzi Teimani חצי ספניולי חצי תימני Half Spanish, half Yemenite
61 Chaval Sheat Lo Kan חבל שאת לא כאן It’s a shame you aren't here
62 Cheruti חרותי My freedom
63 Chesed Matok חסד מתוק Sweet grace
64 Chikiti Lach חכיתי לך I waited for you
65 Chof Shaket חוף שקט Quiet beach
66 Cholemet חולמת She dreams
67 Dabri Elai דברי אלי Speak to me
68 Daniela דניאלה woman's name
69 Dineros דינרוס Money (Spanish)
70 Dira 26 דירה 26 Apartment 26
71 Eich Efshar Shelo איך אפשר שלא How could you not
72 Eich LagaAt BeEinaich איך לגעת בעינייך I touch you
73 Ein Li Davar אין לי דבר I have nothing
74 Einav עינב woman's name
75 Elem VeAlma עלם ועלמה Young man and young woman
76 Ella Ella אלה אלה woman's name
77 Emet Achat אמת אחת One truth
78 Eretz Bereshit ארץ בראשית A biblical land
79 Eretz Chadasha ארץ חדשה New land
80 Erev Kachol Amok ערב כחול עמוק Deep blue evening
81 Erev Nigunim ערב ניגונים Evening of melodies
82 Esh HaAhava אש האהבה The fire of love
83 Eshkolit אשכולית Grapefruit
84 Esperanza אספרנסה Hope (Spanish)
85 Gachliliyot גחליליות Fireflies
86 Gan Eden גן עדן Paradise
87 Gan HaShikmim גן השיקמים The Sycamore Garden
88 Geshem Bmai גשם במאי Rain in May
89 Hageshem Be'einayich הגשם בעינייך The rain in your eyes
90 Hagvuot Hachulot הגבעות הכחולות The blue hills
91 HaHatzaga Nigmeret ההצגה נגמרת The show is over
92 Hakol Dvash הכל דבש It’s all good
93 Hakol Itach Dvash הכל איתך דבש Everything with you is sweet
94 Hakol Omed Bamakom הכל עומד במקום All stands still
95 Hamilim Hachaserot המילים החסרות The missing words
96 Hamistikanim Hasinim המיסטיקנים הסינים The Chinese mystics
97 Hanigun Shelcha הניגון שלך Your melody
98 HaNeurim HaAvudim נעורים האבודים The lost youth
99 Hapetzah Shegaram HaOsher הפצע שגרם האושר The wound that caused happiness
100 Harei Chevron הרי חברון Hebron Mountains
101 Hayinu Shnayim היינו שניים We were two
102 Hayom Haba היום הבא The next day
103 Hayu Leilot היו לילות There were nights
104 Hi Lo At היא לא את She’s not you
105 Im Rak Tavoi BeChamesh אם רק תבואי בחמש If you would only come by 5 o'clock
106 Im Telech אם תלך If you go
107 Inbal ענבל woman's name
108 Isha Sheli אישה שלי My woman
109 Isha Vegam Yalda אישה וגם ילדה A woman and also a girl
110 Kach Oti קח אותי Take me (said to a man)
111 Kaitz Al HaIr קיץ על העיר Summer above the city
112 Kama Ahava כמה אהבה How much do I love you
113 Kama Chaser כמה חסר How much is missing
114 Kama Tov Shebat כמה טוב שבאת So good that you came
115 Kchi Et Libi קחי את ליבי Take my heart
116 Kchi Oti קחי אותי Take me (said to a woman)
117 KesheAni Mitahev כשאני מתאהב When I fall in love
118 Kesheat Halacht כשאת הלכת When you left
119 Kesheat Rokedet כשאת רוקדת When you dance
120 Kevan SheEin Ladaat כיוון שאין לדעת Because there's no way to know
121 Kmo SheAt כמו שאת As you are
122 Kol HaChalomot כל החלומות All the dreams
123 Kol Kach Ksuma כל כך קסומה So magical
124 Kol Kach Yafe Lach כל כך יפה לך So beautiful to you
125 Kol Mila כל מילה Every word
126 Kol Yom Nolad Shetachzeri כל יום נולד שתחזרי Each day is born so you would return
127 Kore Lach קורא לך Calling you
128 KsheTavo Tireh כשתבוא תראה When you come see
129 La Bohem לה בוהם La Bohm
130 LagaAt BaMaim לגעת במים To touch water
131 LagaAt BaOsher לגעת באושר To touch happiness
132 Laila לילה Night
133 Laila BeSinai לילה בסיני A night in Sinai
134 Laila Laila לילה לילה Night, night
135 Lama Ma למה מה Why not
136 LeAlef Namer לאלף נמר To tame a tiger
137 Lech Lisfat Hayam לך לשפת הים Go to the beach (Puttin’ on the Ritz)
138 Lecha VeAlecha לך ועליך To you and to you
139 Leil Stav ליל סתו Autumn night
140 Leilot Shel Ahava לילות של אהבה Nights of love
141 Letzidech לצידך By your side
142 Levadi לבדי Alone
143 Libenu LaLaila ליבנו ללילה Our hearts for the night
144 Lifnei Kama Dakot לפני כמה דקות Some moments ago
145 Lisloach VeLishkoach לסלוח ולשכוח To forgive and forget
146 Livatini ליבבתיני You have captured my heart
147 Lo Lakachti LaLev לא לקחתי ללב I didn’t take it to heart
148 Lo Rak Bigal לא רק בגלל Not just because
149 Lochesh BeLeylotayich לוחש בלילותייך Whispering in your nights
150 Ma Shebenenu מה שביננו What is between us
151 Ma Sheyacholnu Lihiyot מה שיכולנו להיות What we could have been
152 MaAmin BaAhava מאמין באהבה Believes in love
153 Mabit Mehatzad מביט מהצד A side glance
154 Machshavot מחשבות Thoughts
155 Machshavot Belibi מחשבות בליבי Thoughts in my heart
156 Malach Sheli מלאך שלי My angel
157 Maldita Luna מלדיטה לונה Cursed moon (Spanish)
158 Matok HaTapuach מתוק התפוח Sweet apple
159 MeEver LaKatuv מעבר לכתוב Beyond what is written
160 MeEver Lanahar מעבר לנהר Across the river
161 Menagev Lach Et Hadmaot מנגב לך את הדמעות Wipe your tears away
162 Metziut Acheret מציאות אחרת A different reality
163 Michaela מיכאלה Woman’s name
164 Milim LaAhava מילים לאהבה Words for love
165 Mischak Hadmaot משחק הדמעות Game of tears
166 Mishehu Ohev Otach מישהו אוהב אותך Someone loves you
167 Mitchamek Meshigaon מתחמק משיגעון Evading madness
168 Mor Vekinamon מור וקינמון Myrrh and cinnamon
169 Naama נעמה woman's name
170 Naama (version 2) נעמה woman's name
171 Nadam Kol Of נדם כל עוף Every chicken died
172 Nagaat Li Balev נגעת לי בלב You touched my heart
173 Neshikat Shalhevet נשיקת שלהבת The flame kiss
174 Neshima Aruka נשימה ארוכה Long breath
175 Nishar Itach נשאר איתך Stay with you
176 Od MeAt עוד מעט Soon
177 Od VaOd עוד ועוד More and more
178 Ohevet Samba (Carnaval) אוהבת סמבה Love the Samba
179 Osefet Regaim אוספת רגעים A collection of moments
180 PaAm Tori U'PaAm Torech פעם תורי ופעם תורך I turn, you turn
181 Palavra פלאברה Word (Portugese) “show off”
182 Perach BaAviv פרח באביב A flower in spring
183 Perach Bashmama פרח בשממה A flower in the wilderness
184 Perach Min HaGan פרח מן הגן A flower from the garden
185 Prachim Bamidbar פרחים במדבר Flowers in the desert
186 Psanter פסתנר Piano
187 Rachel רחל woman's name
188 Rak At רק את Only you
189 Rak Shir Ga’Aguim רק שיר געגועים Only a song of longing
190 Rega רגע Moment
191 Remez רמז Hint
192 Rikud Katan ריקוד קטן Small dance
193 Rina רינה woman's name
194 Rodef Smalot רודף שמלות Skirt chaser
195 Rokdim Tzmudim רוקדים צמודים Dancing tight
196 Rokedet BaRechovot רוקדת ברחובות Dancing in the streets
197 Romeio רומיאו Romeo
198 Rov Hashaot רוב השעות Most of the time
199 Ruchot רוחות Winds
200 Sarah שרה woman's name
201 Seniorita סניוריטה Woman (Spanish)
202 Seret Shachor Lavan סרט שחור לבן Black & white film
203 Shav Ani Elayich שב אני אליך I return to you
204 (Eizo) Shemesh Mevorechet איזו שמש מבורכת What a blessed sun
205 Sheyavo שיבוא Let it come
206 Sheyavou Aleinu שיבוא עלינו Come upon us
207 Shimri Li Al HaMangina שמרי לי על המנגינה Keep me tuned
208 Shinit Et Chayai שינית את חיי You changed my life
209 Shir Ahava Moderni שיר אהבה מודרני A modern love song
210 Shir Hakirva שיר הקירבה Song of closeness
211 Shir LeMaAnech שיר למענך A song for you
212 Shir Mikol HaLev שיר מכל הלב A song from the whole heart
213 Shkufim שקופים Transparent
214 Shnenu שנינו Both of us
215 Shoshana Yefat Einaim שושנה יפת עיניים Beautiful Rosette
216 Shoshanat Sfarad שושנת ספרד Spanish rose
217 Shover Shtika שובר שתיקה Breaking the silence
218 Shtayim BaLaiyla שתיים בלילה Two at night
219 Shuv LeEhov שוב לאהוב In love again
220 Simanim סימנים Signs
221 Sipur Yashan סיפור ישן An old story
222 Shlemim שלמים Complete
223 Sod HaAhava סוד האהבה The secret of love
224 Sodcha סודך Your secret
225 Sombrero סומבררו Sombrero
226 Status Meohav סטטוס מאוהב Status in love
227 Stav Yisraeli סתיו ישראלי Israeli fall
228 Sultana סולטנה Sultan
229 Tagid Li תגיד לי Tell me
230 Tagidi Lo תגידי לו Tell him
231 Tahargi Oti תהרגי אותי Kill me
232 Tamid Achake תמיד אחכה I’ll always wait
233 Tefan Li Kitzat Makom תפני לי קצת מקום Make a little room for me
234 Tel Aviv תל אביב Hill of spring
235 Tiftechi Li Et HaLev תפתחי לי את הלב Open your heart to me
236 Tni Li Avir תני לי אוויר Give me some air
237 Tni Li Ktzat Mimech תני לי קצת ממך Give me a little of yourself
238 Tni Li Siba תני לי סיבה Give me a reason
239 Tov Shabat טוב שבאת Good that you came
240 Tzvaim צבעים Colors
241 Ulai Nedaber אולי נדבר Perhaps we’ll speak
242 VeAni Shar ואני שר And I sing
243 VeUlay Beyom Yafe ואוליי ביום יפה And maybe on a beautiful day
244 Yad Ktana יד קטנה Small hand
245 Yafa BeLavan יפה בלבן Beautiful in white
246 Yam Shel Ta'uyot ים של טעויות Sea of mistakes
247 Yardena ירדנה woman's name
248 Yesh Bi Ahava יש בי אהבה Filled with love
249 Yesh Chagigah יש חגיגה There is a celebration
250 Yihye Beseder יהיה בסדר It will be OK
251 Yom Chulin (Shir) שיר יום חולין Song for a weekday
252 Zahav זהב Gold
253 Zarah זרה A stranger
254 Ze Lo At זה לא את It’s not you
255 Zman Laila זמן לילה Night time
256 Zman LeChayech זמן לחייך Time to smile
257 Zmanim Ktanim זמנים קטנים Small moments
258 Zohi Yaffo זוהי יפו This is Yafo